ARGEYİ SOR

5n1k

ARGEYİ SOR, ARGEYİ ÖĞREN

Soru Kategorileri


Son Sorulan Sorular

ERDEM KILIÇ 16 Oca, 18:01
Arge merkezinde Emekli çalıştırdığımda SGK teşviğinden faydalanabiliyor muyum?
Sistem Global 24 Oca, 09:01

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde emekli olup Sosyal Güvenlik Destekleme Primine tabi çalışanlar 5746 sayılı Kanun kapsamındaki sigorta primi işveren hissesi desteğinden faydalanamamaktadır. 

Onur Yeşiltepe 18 Şub, 15:02
1. Şirketin OSB de bir üretim işletmesi, Teknokentte bir ofisi ile OSBbe teknokent dışında da bir atölyesi vardır.(Her üçü de aynı şirketin işyerleri olarak faaliyet göstermektedir. Her üç tarafta da arge personeli çalışmaktadır ve bu personelin tamamı şirketin Arge müdürüne bağlıdır.Durum şirketin organizasyon şemasında da görülmektedir. Yine her üç tarafta da giriş-çıkışı kontrol edecek kamera, yüz okuma vb. cihazları var. Bu durumda OSB de çalışan 11 Arge personel, teknokentte çalışan 3 mühendis ile Atölyede çalışan 2 arge personeli toplamda Arge merkezi için istenen personel şartını sağlamaktadır.Bu personelin tamamının ayrı ayrı yer ve mekanlarda bulunması bir sorun teşkil eder mi? Hepsini tek bir yer ve mekana mı toplamak zorundayız? 2. 15 personel şartının başvuru süreci öncesinde (örneğin 6 ay önce) de olması zorunlu mu? Yani başvuru tarihi öncesi başlanılan biten veya devam eden şirketin özfinansmanı ile gerçekleştirilen projelerde tam zamanlı olarak en fazla 12 arge personelinin görev almış olması yeterli olur mu? 3. Şirket başvuru öncesinde de mevcut Arge personelinin tamamını tam zamanlı olarak projelerde olduğunu ispatlamak zorunda mıdır?
Sistem Global 20 Şub, 16:02

1.  Tek fabrika yada yerleşke içinde birden fazla ve farklı lokasyonlarda, katlarda TEK MERKEZ başvuruları kabul edilmektedir. Yani Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması gerekmektedir. Bu nedenle OSB, Teknopark ve Atölye gibi farklı lokasyonların aynı yerleşke içinde olmaması durumunda başvurunun gerektirdiği fiziki şartları sağlamamış olursunuz. Başvuru sırasında tüm lokasyondaki Ar-Ge çalışanlarını tek bir yerleşkede konumlandırmalısınız. 

2-3. Başvuru aşamasında Ar-Ge merkezlerinde en az on beş, Tasarım merkezlerinde ise en az on tam zaman eşdeğer ar-ge/tasarım merkezi personeli olmalıdır. Başvuru öncesinde yürütülen projelerdeki eforlar bir engel oluşturmayacaktır.

Ender Oğuz 01 Tem, 09:07
Arge Merkezinde emekli bir kişiyi TZE ARGE personeli olarak gösterebiliyor muyuz?
Sistem Global 02 Tem, 09:07

5746 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğine göre Ar-Ge veya tasarım merkezinde çalışan tam zaman eşdeğer Ar-Ge veya tasarım personeli sayısı; çalışan personelin, çalışma sürelerine göre üçer aylık dönemler itibarıyla toplam çalışma süresinin, bir kişinin üç aylık tam zamanlı çalışma süresine bölünmesi suretiyle hesaplanır. Haftada kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma süreleri bu hesaplamada dikkate alınmaz. Üçer aylık dönemler, Ar-Ge veya tasarım merkezini bünyesinde bulunduran işletmenin geçici vergilendirme dönemleridir. Ar-Ge veya tasarım merkezleri dışında geçirilen ve gelir vergisi stopajı teşvikine konu olan süreler ile öğretim elemanlarından Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde tam zamanlı görevlendirilenlerin geçirdikleri süreler, tam zaman eşdeğer Ar-Ge veya tasarım personeli sayısı hesaplamasında dikkate alınır. Herhangi bir üç aylık dönemde asgari Ar-Ge veya tasarım personeli çalıştırma şartını ihlal eden işletmeler, şartların ihlal edildiği tarihten tekrar sağlandığı tarihe kadar Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşviklerden yararlanamazlar.

Tüm bu bilgiler çerçevesinde Gelir Vergisi Stopajı teşvikinden yararlanma hakkı olan  Ar-Ge veya Tasarım Merkezi çalışanı emekli personel tam zaman eşdeğer hesaplamasında dikkate alınabilir.

Banu Deniz 28 Kas, 09:11
Türkiye Ankara merkezli bir mimarlık- mühendislik firmasıyız. Yurt dışı inşaat alanında mimari ve mühendislik proje hizmeti vermekteyiz, bu faaliyet tasarım faaliyeti olarak sayılabilir mi? Şirketimiz 2 ortaklı bir şirket olup 10 tasarım kişi arasında mühendislik mezunu 2 ortağın sayılabilmesi için bu 2 kişinin sgklı mı olması gerekir?
Sistem Global 28 Kas, 15:11

Sayın İlgili,

Ekim 2019 itibariyle faal olan 352 Tasarım Merkezi'nden 18'i inşaat sektöründe faaliyet göstermektedir. Söz konusu Tasarım Merkezleri içerisinde mimari ve mühendislik proje hizmetleri veren firmalar da bulunmaktadır. Tasarım Merkezinde gerçekleştirilecek projelerin, binanın ya da yapının işlevselliğine katkısı ortaya konacak şekilde hazırlanması ve sunulması gerekmektedir. Ayrıca Tasarım Merkezi olmak için gereken kriterlerden biri; tasarım faaliyetlerinin Türkiye içerisinde gerçekleştirilmesidir. 

Bununla birlikte SGK'lı olmayan kişiler asgari TZE personeli olarak değerlendirilebilir fakat firma ortaklarının TZE Tasarım Personeli olarak gösterilmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çok olumlu karşılanmamaktadır. Bu şekilde yapılan başvurularda firma ortakları hariç tutularak asgari TZE'ye ulaşması beklenebilir. Ayrıca asgari sayı olan 10 TZE personelle başvuru yapmak Tasarım Merkezi'nin sürdürülebilirliği noktasında sorun yaşanmasına sebep olabilecektir.