'Tasarım Merkezi Başvuru Hakkında - Diğer Başvuru İşlemleri' Arama Sonuçları (8 sonuç)

'Tasarım Merkezi Başvuru Hakkında - Diğer Başvuru İşlemleri' Arama Sonuçları (8 sonuç)

Hayır. Başvurular elektronik imza ile Bakanlığın portalı üzerinden yapılmaktadır. Bakanlığa matbu evrak gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Başvuru Bilgilendirme Kılavuzu için tıklayınız. 

Ar-Ge Merkezi bulunan bir şirketin Tasarım Merkezi de kurmasında bir engel bulunmamaktadır. Bununla birlikte Ar-Ge Merkezi içerisinde tasarım faaliyetleri de desteklendiği için tasarım personel giderleri gibi tasarım projeleri ile ilişkili tüm harcamalar 5746 sayılı Kanun kapsamında destek kapsamındadır. Bu nedenle Ar-Ge Merkezi olan bir firmanın Tasarım Merkezi kurmasına gerek bulunmamaktadır.

Başvurular çağrı bağımsızdır. Kriterler ve istenen belgeler tamamlandığında başvurular Bakanlığın portalı üzerinden e-devlet kapısı aracılığıyla her zaman yapılabilir.   

Portal girişi ve yetkilendirme formları kaldırılmıştır. Tasarım Merkezi ile ilgili portal girişleri e-devlet şifresi ile yapıldıktan sonra yetkilendirilen kişiler ilgili girişleri yapabilir ve başvuru işlemlerini tamamlayabilir hale gelmektedir.

Tasarım Merkezi unvanı, tasarım projelerini ve siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirebilecek, teknik ve personel yeterliliği olan, fiziki şartları sağlayabilen firmalara verilecektir.

Tasarım faaliyeti, katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin bütünüdür. Ürün bazında değil faaliyet bazında değerlendirilecektir tasarım faaliyeti olup olmadığına.

Tasarım Merkezi başvuruları portal üzerinden İşletme Yetkilisi olarak tanımlanan kişinin elektronik imzası ile yapılmaktadır. Başvuru dışındaki diğer bölümler portalda yetkilendirilen kişiler tarafından yapılabilir.

Katma değerin sadece sanayi ya da bilişimde değil, tasarım faaliyetlerinde de yaratılabildiği gerçeğine dayanarak tasarım faaliyetleri 5746 sayılı Kanun kapsamında devletin teşviklerine dahil edilmiştir. Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri destek kapsamına alınırken tasarım merkezlerinde sadece tasarım faaliyeteleri destek ve teşviklerden faydalandırılacaktır.