'Tasarım Merkezi Süreç Hakkında - Personel' Arama Sonuçları (9 sonuç)

'Tasarım Merkezi Süreç Hakkında - Personel' Arama Sonuçları (9 sonuç)

Destek personeli 5746 sayılı Kanun'da Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personel olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla destek personelinin Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine katıldığını ve bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili olduğunu ispat edebilmenin yollarından biri aynı fiziki mekanı paylaşmalarıdır. Ancak destek personelinin Ar-Ge veya tasarım biriminin dışında çalışması mevzuatsal olarak yasaklanan bir durum olmasa da tercih edilen bir durum değildir.

Ar-Ge veya tasarım merkezi statüsünü sürdürebilmenin koşullarından olan Ar-Ge merkezleri için 15 (bazı sektörler için 30), tasarım merkezleri için 10 TZE personel yeterliliğinin herhangi bir üç aylık dönemde ihlal edilmesi/sağlanamaması durumunda, şartların ihlal edildiği/sağlanamadığı tarihten tekrar sağlandığı tarihe kadar Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşviklerden yararlanılamaz.

Tasarım Merkezinde çalışan tasarımcı, teknisyen ve destek personellerinin tamamı 5746 sayılı Kanun kapsamındaki personel teşviklerine tabidir.  Ancak temel bilimler desteği sadece Ar-Ge merkezlerine sağlanan bir destektir.    

Tasarım Merkezinde tasarım personeli olarak değerlendirilebilecek kişiler tasarımcı ve teknisyen olarak 2'ye ayrılmaktadır. Tasarımcı üniversitelerin; mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip diğer kişileri, teknisyen ise en az meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri kapsamaktadır. Mevcut çalışanlarınız eğer belirtilen nitelikteler ise tasarım personeli olarak beyan edilebilir.

Tasarım merkezinde çalışan personeller Ar-Ge projesi de yapabilirler. Ancak tasarım merkezinde yaptıkları Ar-Ge projeleri için 5746 sayılı Kanun kapsamındaki destek ve teşviklerden faydalanamazlar. Ancak tasarım merkezinde çalışan bu personellerin yaptıkları Ar-Ge projeleri herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunun (TÜBİTAK/TEYDEB Programları gibi) destek programları tarafından destek kapsamına alınmış ise ilgili kamu kurum veya kuruluşunun kapsam altına aldığı sınırlar dahilinde desteklenebilecektir.

Bir personelin tasarımcı olarak kabul edilebilmesi için mevzuatta belirtilen eğitimleri tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bu kriterleri sağlamadıkları müddetçe 10 TZE personeli içinde kabul edilememektedirler.

5746 sayılı Kanun'da teknisyen olarak tanımlanan kişiler; meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişilerdir.

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yürütülen projeler için kişi sayı sınırı bulunmamaktadır. Ancak Ar-Ge merkezi statüsünün devamlılığı için 15 TZE (bazı sektörler için 30 TZE), tasarım merkezi statüsünün devamlılığı için 10 TZE personelin bu birimlerde yürütülen projelerde çalışması gerekmektedir. Ar-Ge merkezlerinde yürütülen Ar-Ge ve tasarım projelerinde toplamda 15 TZE personel yeterliliğinin sağlandığı müddetçe kaç kişinin veya kimlerin çalıştığı önem arz etmemektedir.

Ar-Ge merkezinde yürütülen tasarım faaliyetleri kapsamındaki projelerin gerçekleştirilmesi ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde bir tasarımcının mutlaka bulunması gerekmektedir. Bunun dışında bir tasarım faaliyetinin mevcut olması için bir tasarım fikrinin de mevcut olması gerekmektedir.