'Tasarım Merkezi Süreç Hakkında - Dışarıda Geçirilen Süreler' Arama Sonuçları (5 sonuç)

'Tasarım Merkezi Süreç Hakkında - Dışarıda Geçirilen Süreler' Arama Sonuçları (5 sonuç)

Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında gerçekleştirilen faaliyetler ile lisansüstü eğitim kapsamında dışarıda geçirilen süreler indirim, destek ve teşvik unsurlarından yararlandırılır. Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, a) Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları b) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar c) Saha araştırması ç) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler d) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinliklerin Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin %100'ü gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla destek ve teşvike konu olan dışarıda geçirilen süre ile ilgili mevzuatlarda herhangi bir üst sınır belirlenmese de teşviklerden faydalanabilmek için yukarıda belirtilen şartların sağlanması gerekmektedir. İlgili Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Söz konusu tasarım personeli, personeli olduğu Tasarım Merkezi'nde yürütülen tasarım projeleri kapsamında görevli ise bu kapsamda elde ettiği ücretleri teşviklerden faydalandırılabilir.

Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında gerçekleştirilen faaliyetler ile lisansüstü eğitim kapsamında dışarıda geçirilen süreler indirim, destek ve teşvik unsurlarından yararlandırılır. Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, a) Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları b) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar c) Saha araştırması ç) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler d) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinliklerin Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin %100'ü gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla destek ve teşvike konu olan dışarıda geçirilen süre ile ilgili mevzuatlarda herhangi bir üst sınır belirlenmese de teşviklerden faydalanabilmek için yukarıda belirtilen şartların sağlanması gerekmektedir.

Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sanayi dışı tasarım faaliyetlerinde bulunan sektörlerdeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınacak onayla dışarıda geçirilen sürelere ilişkin destek ve teşviklerden faydalanabileceklerdir.

5746 sayılı Kanun kapsamında destek ve teşviklerden faydalanan tüm Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, personellerinin zorunlu olarak dışarıda geçirdikleri süreler ile ilgili oluşturdukları prosedüreleri (yazılı olarak) kontrol edilebilir şekilde arşivlemelidirler. Belgelendirmelerde, kimin, neden ve hangi projeyle ilgili hangi faaliyetleri gerçekleştirmek için zamanının ne kadarının dışarıda geçirmesi gerektiğinin belirtilmesi gerekmektedir.