'Tasarım Merkezi Süreç Hakkında - Destekler' Arama Sonuçları (8 sonuç)

'Tasarım Merkezi Süreç Hakkında - Destekler' Arama Sonuçları (8 sonuç)

2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında desteklenen tasarım ve ürün geliştirme projeleri; proje süresi boyunca, herhangi bir kamu kurumundan başka bir destek programı kapsamında yararlandırılamaz. 

Kanun kapsamında tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri tasarım faaliyetleri kanunda belirtilen indirim, istisna, destek ve teşvik unsurlarından yararlanabilir. Ayrıca Ar-Ge veya tasarım merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamaların sadece %50'si bu merkezler tarafından, bu harcamaların kalan %50'si ise siparişi veren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, Ar-Ge ve Tasarım indirimi olarak dikkate alınabilir.

5746 sayılı Kanun kapsamındaki tüm destek ve teşvikler 31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere kanun faydalanıcılarına sunulmuştur. Bu destek ve teşviklerden kanunun gerekliliklerini yerine getirdiğiniz ve asgari şartları sağladığınız müddetçe faydalanabilirsiniz.

Hayır, siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetleri kapsamındaki destek ve teşviklerden faydalanmak için Ar-Ge veya Tasarım Merkezi olunması ya da bu merkezlere sipariş veren gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması gerekmektedir.

Evet. Kanun kapsamında tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri tasarım faaliyetleri kanunda belirtilen indirim, istisna, destek ve teşvik unsurlarından yararlanabilir.

Tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri tasarım faaliyetleri kapsamında kanunda belirtilen indirim, istisna, destek ve teşvik unsurlarından yararlanılabilir. Destek kapsamına alınabilecek tasarım projeleri prototip üretimini de içerebilir.

5746 sayılı Kanunda ve Uygulama Yönetmeliği'nde belirtilen teknik kuruluşlardan kasıt, Türkiye'de Ar-Ge faaliyetlerini destekleyen TÜBİTAK gibi kamu kurum ve kuruluşlarıdır.

Hayır, geçerli değildir. Serbest Bölgeler 5746 sayılı Kanun kapsamına girmemektedir.