'Tasarım Merkezi Başvuru Hakkında - Fiziki Alan ve Yerleşke' Arama Sonuçları (7 sonuç)

'Tasarım Merkezi Başvuru Hakkında - Fiziki Alan ve Yerleşke' Arama Sonuçları (7 sonuç)

Tasarım Merkezi olacak bina veya bölümde çalışan personelin, bu merkezlerde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmaların bulunması yeterlidir. Yangın merdiveni veya acil çıkış bölümleri gibi bina yönetmeliklerinde uyulması gereken kurallar Ar-Ge ve Tasarım merkezleri için de geçerlidir. Ancak bu kurallar 5746 sayılı Kanunla belirlenen kriterler değildir.

Evet, yapılabilir. Giriş, çıkış kontrol mekanizması, diğer birimlerden izole edilebilecek şekilde sağlanabiliyorsa tasarım merkezine ait birden fazla mekan olabilir.

Tasarım Merkezinin sınırlarının kesin çizgilerle belirlenmiş olması, giriş çıkışların kontrol edilebilir olması gerekmektedir. Turnike dışında, personel giriş kartı, RFID, yüz tanıma, parmak izi gibi sistemlerle de bu kontrol sağlanabilir.

 

Müşterek başvuru söz konusu değildir. Her bir Tasarım Merkezi başvurusu tek bir işletme için yapılmalıdır.Tasarım Merkezi başvurusu tek bir firma üzerinden yapılmakta; Bakanlık tarafından onay ve belge de bu firmaya verilmektedir. Dolayısıyla ilgili grup şirketleri yeni bir şirket yaratarak veya yapılanmalarını mevcut şirketlerden biri altında kurarak başvurularını yapmalıdırlar.

 

Tek fabrika yada yerleşke içinde birden fazla iki, maksimum üç noktada ayrı lokasyonlarda veya katlarda bulunulan durumlarda fiziki kontrolün her birinde yapılabilir olması şartıyla TEK BİR Tasarım Merkezi olarak başvuru yapılabilmektedir.

Evet.

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla 1/8/2016 tarihli ve 2016-9091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen faaliyetlerin (laratuvar analiz, test ve deney faaliyetleri gibi) Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin destek ve teşviklerden faydalanılabilir. İlgili Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.