'Tasarım Merkezi Süreç Hakkında - Proje' Arama Sonuçları (7 sonuç)

'Tasarım Merkezi Süreç Hakkında - Proje' Arama Sonuçları (7 sonuç)

Tasarım Merkezi başvurusunda bulunmak için tamamlanan ve devam eden projeleri sunmak zorunludur. Ancak bu konuda mevzuatta belirlenen herhangi bir sayı sınırı bulunmamaktadır.

Tasarım faaliyeti, katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin bütünüdür. Dolayısıyla söz konusu tasarım faaliyeti ya da projesinin ürünün işlevselliğinde bir katkı yaratacak olması gerekmektedir. Ortadoğu pazarı için yapılacak bir kumaş tasarımının sadece görselliğinde bir değişiklik tasarlanması bu faaliyetin 5746 sayılı Kanun kapsamına dahil edilebilmesi için yeterli değildir.

5746 sayılı Kanun kapsamındaki destek ve teşviklerden faydalanılabilmesi için tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetleri de 5746 sayılı Kanun kapsamındaki destek ve teşviklerden faydalandırılabilir.

Tasarım merkezinde Ar-Ge projeleri de yapılabilir ancak tasarım merkezinde yapılan Ar-Ge projeleri için 5746 sayılı Kanun kapsamındaki destek ve teşviklerden faydalanılamaz.

Tasarım Merkezi başvurusunda bulunmak için sahip olunması gereken bir proje alt/üst limit sayısı bulunmamaktadır. Firma istediği proje sayısı ile başvuruda bulunabilir. Önemli nokta; minimum TZE değerlerine ulaşabilmek ve sürdürülebilir bir proje yaratma, geliştirme ve yönetim kültürüne sahip olmaktadır.

Tasarım Merkezi başvurusunda bulunmak için tamamlanan ve devam eden projeleri sunmak zorunludur. Planlanan projelerin sunumu zorunlu değildir. Bununla birlikte planlanan projeler ile ilgili yapılacak bir bilgilendirme, değerlendirme heyetinin firmanın tasarım ile ilgili vizyon, misyon ve sürdürülebilirlik yaklaşımını daha iyi algılamasını sağlayacaktır.