'Demirbaş' Arama Sonuçları (1 sonuç)

'Demirbaş' Arama Sonuçları (1 sonuç)

Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla iktisap edilen demirbaşların (amortismana tabi iktisadi kıymetler) Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde kullanıldığı gün sayısına göre hesaplanan amortisman tutarı Ar – Ge/tasarım indirimine konu edilebilir.