'Danışmanlık' Arama Sonuçları (7 sonuç)

'Danışmanlık' Arama Sonuçları (7 sonuç)

Ar-Ge veya tasarım merkezleri, normal bakım ve onarım giderleri hariç olmak üzere, Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili olarak yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar ve analiz hizmetleri alabilir. Ancak bu şekilde alınan hizmetlere ilişkin harcamalar, proje kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının yüzde ellisini geçmemelidir.

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili olarak işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan alınan; mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar ve analiz hizmetleri ile bu mahiyetteki diğer hizmet alımları kapsamında yapılan ödemelerdir. Dolayısıyla işletmenin Ar-Ge harcamalarıyla ilgili aldığı mali danışmanlık hizmeti de bir mesleki hizmet alımı kabul edilebilir ve bu kapsamda yapılan harcamalar Ar-Ge veya tasarım indirimine konu edilebilir. Ancak bu şekilde alınan hizmetlere ilişkin harcamalar, proje kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının yüzde ellisini geçmemelidir.

5746 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nde hizmet alınan kuruma/ kişiye ilişkin olarak, hizmet sağlayan kişi/kurum adı, T.C. kimlik no/vergi kimlik numarası, alınan hizmetin mahiyeti, fatura tarihi ve numarası, tutarı, stopaj ve KDV tutarına ilişkin listenin hazırlanıp yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bağlı bulunulan vergi dairesine verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Mevzuatlara göre herhangi bir akredetisyon talep edilmektedir.

Normal bakım ve onarım giderleri hariç olmak üzere, Ar- Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili olarak işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan alınan; mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar ve analiz hizmetleri ile bu mahiyetteki diğer hizmet alımları kapsamında yapılan ödemelerdir. Bu şekilde alınan hizmetlere ilişkin ilgili dönemde yapılan harcamalar, proje kapsamında ilgili dönemde ya da yılda gerçekleştirilen toplam harcama tutarının yüzde ellisini geçemez.

Evet, bu oran %50'ye çıkartıldı.

Ar-Ge ve tasarım projeleri ile ilgili olması durumunda, 5746 sayılı Kanun Yönetmeliğinin 7/d maddesine göre dışarıdan sağlanacak hizmet alımları, proje kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının yüzde ellisini geçmemek şartı ile, Ar-Ge indirimine konu edilebilmektedir. Mevzuat hükmü şu şekildedir: 7/d) Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler: Normal bakım ve onarım giderleri hariç olmak üzere, Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili olarak işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan alınan; mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar ve analiz hizmetleri ile bu mahiyetteki diğer hizmet alımları kapsamında yapılan ödemelerdir. Bu şekilde alınan hizmetlere ilişkin harcamalar, proje kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının yüzde ellisini geçemez.

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler başlığı altında Ar-Ge indirimine konu edilebilecek harcamalar şunlardır: "Normal bakım ve onarım giderleri hariç olmak üzere, Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili olarak işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan alınan; mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar ve analiz hizmetleri ile bu mahiyetteki diğer hizmet alımları kapsamında yapılan ödemeler." Bu kapsamda alıncak danışmanlığın yurt içinden olması gerektiği ile ilgili herhangi bir sınır çizilmemiştir ilgili mevzuatlarda.