'KOBİ' Arama Sonuçları (5 sonuç)

'KOBİ' Arama Sonuçları (5 sonuç)

Evet verilebilir.

Süreçler ve gereksinimler firma büyüklüğünden bağımsız olarak tüm tüzel kişilikler için aynıdır.

Tasarım Merkezi unvanı, tasarım projelerini ve siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirebilecek, teknik ve personel yeterliliği olan, fiziki şartları sağlayabilen firmalara verilecektir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bazı sektörler dışında Ar-Ge Merkezi olmak için belirlenen asgari TZE Ar-Ge personeli sayısı 15'e düşürülmüştür.

Ar-Ge merkezleri için Kanun'da belirtilen tam zaman eşdeğer personel sayıları Kanun ilk çıktığında 50 olarak belirlenmişti. Daha sonra bu sayı 30 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli ve nihayetinde belirli bazı NACE kodlarında faaliyet gösteren firmalar hariç olmak üzere 15 tam zaman eşdeğer olarak revize edilmiştir. Bu sayı tasarım merkezleri için de 10 tam zaman eşdeğer tasarım personeli olarak belirlenmiştir. Kanunun ilk çıktığı zamandan günümüze kadar süreç değerlendirildiğinde; teşviklerin tabana yayılmasına gayret edildiği ve kriterlerin yumuşatıldığı görülecektir. Bu kriterleri karşılayamayan ancak Ar-Ge veya tasarım faaliyeti olan firmalar TÜBİTAK, KOSGEB gibi kamu kurum ve kuruluşlarından ya da bu kuruluşların yurt dışındaki muadillerinden projelerini onaylattıkları taktirde 5746 sayılı Kanun kapsamındaki destek ve teşviklerden faydalanabilmektedirler.