'Akademisyen' Arama Sonuçları (6 sonuç)

'Akademisyen' Arama Sonuçları (6 sonuç)

Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi başvurusunu Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri yapabilmektedir. Dolayısıyla üniversitelerin direk ilgili başvuruyu gerçekleştirmesi mümkün gözükmemektedir. Akademisyenler (Öğretim elemanları) Ar-Ge Merkezi'nde çalışabilir veya Ar-Ge Merkezi mevzuatına uyumlu kendi şirketleri için Ar-Ge Merkezi başvurusunda bulunabilirler.

Öğretim elemanlarından Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde araştırmacı, tasarımcı ya da idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, üniversite yönetim kurullarının izniyle tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak görevlendirilebilirler. Tam zamanlı görevlendirme için herhangi bir üniversitede altı yıllık tam zamanlı olarak çalışmak gerekmekte olup, görevlendirme süresi her altı yıl sonrasında bir yıldır. Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde tam zamanlı görevlendirilenlerin geçirdikleri süreler, TZE Ar-Ge veya tasarım personeli hesaplamasında dikkate alınır. Eğer ilgili kişiler firma bordrosunda yer almıyorlar ise Ar-Ge personeli olarak değerlendirilmemektedir.

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler: Normal bakım ve onarım giderleri hariç olmak üzere, Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili olarak işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan alınan; mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar ve analiz hizmetleri ile bu mahiyetteki diğer hizmet alımları kapsamında yapılan ödemeleri kapsar. Söz konusu analiz hizmetlerinin üniversitelerden alınmasında herhangi bir engel yoktur.

5746 sayılı Kanun kapsamında öğretim elemanlarının Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde görevlendirilmeleri mümkün hale getirilmiştir. Öğretim elemanları üniversite yönetim kurullarının izniyle tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde görevlendirilebilirler. Tam zamanlı görevlendirme için herhangi bir üniversitede altı yıllık tam zamanlı olarak çalışmak gerekmekte olup, görevlendirme süresi her altı yıl sonrasında bir yıldır. Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde tam zamanlı görevlendirilenlerin geçirdikleri süreler, TZE Ar-Ge veya tasarım personeli hesaplamasında dikkate alınır. Yarı zamanlı görev alan öğretim elemanlarının bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

İlgili mevzuat doğrultusunda, öğretim üyeleri üniversitelerden izin almak kaydıyla tam zamanlı araştırmacı olarak Ar-Ge merkezlerinde çalışabileceklerdir. Yönetmelikte geçen araştırmacı tanımında en az lisans zorunluluğu ve teknik bilgi yeterlilik şartı arandığı için, hangi bölümde öğretim görevlisi olduğu önem arz etmemektedir.

5746 sayılı Kanun kapsamında öğretim elemanlarının Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde görevlendirilebilmeleri dışında yurt dışından danışmanlık hizmeti veren akademisyenler için ayrıca destek veya teşvik bulunmamaktadır.