'Denetim' Arama Sonuçları (8 sonuç)

'Denetim' Arama Sonuçları (8 sonuç)

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından en geç 2 yılda bir denetlenir. Denetimde tespit edilen eksiklik ve ihlalin ölçüsüne göre Ar-Ge Merkezi belgesi veya tasarım merkezi belgesi Bakanlık tarafından iptal edilir veya eksikliklerin giderilmesi için 3 ayı geçmemek üzere ilgili işletmeye süre verilir. Bu süre içinde işletme, sağlanan destek ve teşviklerden yararlanamaz. Tespit edilen eksiklikler verilen süre içinde giderilmediği takdirde işletmeye verilen Ar-Ge Merkezi Belgesi veya Tasarım Merkezi Belgesi Bakanlık tarafından iptal edilir.

Ar-Ge merkezleri veya tasarım merkezlerinin izleme faaliyetine ilişkin işlemler her yıl için takip eden yılın haziran ayından takvim yılı sonuna kadarki süre içerisinde tamamlanır. Ar-Ge merkezleri ile tasarım merkezleri Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından en geç 2 yılda bir denetlenir. Denetimde tespit edilen eksiklik ve ihlalin ölçüsüne göre Ar-Ge Merkezi belgesi veya tasarım merkezi belgesi Bakanlık tarafından iptal edilir veya eksikliklerin giderilmesi için 3 ayı geçmemek üzere ilgili işletmeye süre verilir. Bu süre içinde işletme, sağlanan destek ve teşviklerden yararlanamaz. Ar-Ge Merkezlerinde veya tasarım merkezlerinde tespit edilen eksiklikler verilen süre içinde giderilmediği takdirde işletmeye verilen Ar-Ge Merkezi Belgesi veya Tasarım Merkezi Belgesi Bakanlık tarafından iptal edilir.

Ar-Ge merkezlerinde veya tasarım merkezlerinde, yürütülen faaliyetlere ilişkin faaliyet raporu, takvim yılını kapsayacak şekilde ve takip eden yılın en geç mayıs ayı içinde Bakanlığa elektronik ortamda sunulur.

Mevzuattan anlaşılacağı üzere bağımsız bir kuruma verilen bir yetki mevcut durumda yoktur. Devlet tarafından verilecek teşvik, istisna ve indirimlerin denetim ve izlemesine ait yetkinin bağımsız bir özerk kuruluşa verilmesi suistmale açık bir durum olması münasebetiyle riskler içereceğinden gerçekleşmesi çok düşük bir ihtimaldir. Ancak kısmi görevlendirmeler ve yetkilendirmeler kamu tarafındaki yoğunluğun azaltılması açısından değerlendirilebilir.

5746 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 21.Maddesinde denetleme ve izleme faaliyetlerine açıklama getirilmiştir. Buna göre; Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlere ilişkin faaliyet raporu, takvim yılını kapsayacak şekilde ve takip eden yılın en geç mayıs ayı içinde Bakanlığa elektronik ortamda sunulur. Bakanlık, faaliyet raporunun şekil ve içeriği açısından ön incelemesini yapar, eksik bilgi bulunması hâlinde, tespit edilen eksiklikler işletme tarafından tamamlanarak en geç on iş günü içinde Bakanlığa elektronik ortamda sunulur. Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin izleme faaliyetine ilişkin işlemler her yıl için takip eden yılın haziran ayından takvim yılı sonuna kadarki süre içerisinde tamamlanır. Ar-Ge merkezleri ile tasarım merkezleri Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından en geç iki yılda bir denetlenir.  

Ar-Ge merkezleri ile tasarım merkezleri Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından en geç iki yılda bir denetlenir.( Denetimler Ar-Ge Merkezini fiziki olarak ziyaret edilerek yapılır ) Ar-Ge merkezlerinde veya tasarım merkezlerinde Değerlendirme ve Denetim Komisyonu değerlendirmesi sonucunda, denetimde tespit edilen eksiklik ve ihlalin ölçüsüne göre Ar-Ge Merkezi belgesi veya tasarım merkezi belgesi Bakanlık tarafından iptal edilir veya eksikliklerin giderilmesi için üç ayı geçmemek üzere ilgili işletmeye süre verilir. Bu süre içinde işletme, sağlanan destek ve teşviklerden yararlanamaz.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin denetim ve izlenmesi Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından yürütülmektedir. Ar-Ge merkezi ve tasarım merkezi başvurularının incelenmesi ya da faaliyetlerinin izlenmesi ile görevlendirilen izleyiciler, yerinde fiili inceleme ve denetimler yaparak hazırladıkları raporu Değerlendirme ve Denetim Komisyonuna sunarlar. Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen her bir Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi, Değerlendirme ve Denetim Komisyonuna sunulmak üzere görevlendirilen izleyiciler tarafından yerinde incelenerek raporlanır.

5746 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 20.maddesi 1/d fıkrasına göre, Ar-Ge merkezi ve tasarım merkezlerinde çalışan personelin, bu merkezlerde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmaların bulunması gerekmektedir. Bu mekanizmaların ne olacağı mevzuatta belirtilmemekle birlikte turnike, personel giriş kartı, RFID, yüz tanıma, parmak izi gibi sistemler kullanılabilir. Ar-Ge ve tasarım merkezi personellerinin teşvik hesaplamalarına esas çalışmalarının tespiti için giriş ve çıkışları bu mekanizmalar ile kontrol altına alınmalıdır.